Salmon Lover

3 pcs Salmon sushi 3 pcs Salmon Sashimi & Spicy salmon Roll

    $19.95